Odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska

Sunrise Medical Poland jest wiodącym producentem i dystrybutorem urządzeń medycznych. Jako firma odpowiedzialna wiemy, że ochrona środowiska jest elementem szerszego programu zrównoważonego rozwoju.

Sunrise Medical Poland jest wiodącym producentem i dystrybutorem urządzeń medycznych. Jako firma odpowiedzialna wiemy, że ochrona środowiska jest elementem szerszego programu zrównoważonego rozwoju.

W naszej działalności, produkcji i usługach będziemy dążyć, w miarę możliwości, do korzystania z zasobów naturalnych wytworzonych w sposób zrównoważony lub pochodzących z recyclingu, aby zapobiegać zanieczyszczeniu i stawać się bardziej ekologiczni.

Naszą politykę ochrony środowiska prowadzimy w oparciu o poniższe zasady:

 • Zaangażowanie kadry kierowniczej
  Cała kadra kierownicza i współpracownicy odpowiadają za wdrażanie, przestrzeganie i ulepszanie polityki ochrony środowiska.
 • Przepisy
  Wymogiem minimalnym jest pełne przestrzeganie zgodności z wymaganiami wszystkich stosownych przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz, tam gdzie to będzie możliwe, ich przewyższanie.
 • Szkolenie
  Rozumiemy, jak ważna jest edukacja i komunikacja. Dlatego zorganizujemy szkolenia niezbędne, aby wdrożyć i realizować tę politykę.
 • Energia (Surowce)
  Mamy świadomość, że strata energii to zbędny koszt i że ma ona negatywny wpływ na środowisko. Dlatego będziemy dążyć do realizowania programu wydajności energetycznej.  
 • Odpady
  Zdajemy sobie sprawę, że zbędne odpady obniżają wydajność, zwiększają koszty i mają negatywny wpływ na środowisko. Dlatego naszym celem jest unikanie wytwarzania odpadów, a jeśli nie jest to możliwe, ich odzyskiwanie, ponowne wykorzystywanie i recykling.
 • Bioróżnorodność, udogodnienia i przywracanie terenów naturze
  Tam gdzie to możliwe, będziemy chronić i zachowywać lokalną bioróżnorodność.  
 • Rozwój firmy
  Zawsze wprowadzając nowy proces lub rozbudowując zakład, będziemy oceniać, jaki może to mieć wpływ na środowisko naturalne.
 • Nowe produkty
  Jesteśmy świadomi tego, że utylizacja naszych produktów może sprawiać problemy.  Dlatego tam, gdzie to możliwe, dążymy do ulepszania ich konstrukcji, aby zminimalizować potencjalny negatywny wpływ zużytego produktu na środowisko.
 • Sprawozdawczość
  W ramach cyklicznego audytu i weryfikacji, przygotujemy roczne sprawozdania dotyczące naszych działań na rzecz ochrony środowiska oraz ustalimy/zweryfikujemy cele i wykorzystamy je jako podstawę dla dalszych udoskonaleń, które co roku wprowadzamy.

Certyfikacja ISO 14001:2015

Sunrise Medical Poland spełnia wymagania normy zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

CERTYFIKAT ISO 14001:2015