Home / Blog / Wrzesień 2023 / Potrzeby osób bariatrycznych w zakresie mobilności

Potrzeby osób bariatrycznych w zakresie mobilności

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Klienci bariatryczni to osoby o wysokiej masie ciała, z których większość ma również zdiagnozowaną otyłość. Od 1998 roku otyłość uznawana jest za chorobę przewlekłą. (1) Powstaje ona, gdy organizm zużywa mniej energii niż pobiera, powodując brak równowagi, który prowadzi do gromadzenia się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Wskaźnik masy ciała (BMI) oblicza związek między wzrostem a wagą danej osoby. Jest on często używany jako punkt wyjścia do określenia, czy ktoś jest otyły, chociaż może nie być w pełni dokładny. (2)

Otyłość często występuje w połączeniu z innymi problemami zdrowotnymi. Otyłość, mimo że jest bardzo rozpowszechniona, nie pozostaje bez wpływu na zdrowie. Na przykład, otyłość jest czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia i układu oddechowego, cukrzycy, kamieni żółciowych, choroby zwyrodnieniowej stawów, problemów z płodnością i zaburzeń snu. (3) Dodatkowo, schorzenia, które bezpośrednio lub pośrednio spowalniają metabolizm mogą prowadzić do otyłości. Pośrednie przykłady obejmują te, które współwystępują i ograniczają aktywny ruch w celu utrzymania zdrowej wagi lub skutki potrzeb zdrowia psychicznego, które wpływają na motywację. Czynnikami ryzyka są również niektóre leki, takie jak kortykosteroidy. (4) Stany ograniczające mobilność mogą współwystępować z otyłością lub związane z nimi zmęczenie, ból lub inne powikłania otyłości mogą bezpośrednio wymagać użycia urządzenia ułatwiającego poruszanie się.

QUICKIE IBIS XXL

Ważne jest zatem, aby zacząć od funkcji, które ktoś nadal posiada, wraz z życzeniami klienta. Co klient może zrobić? Co klient chce robić? Jakie są ograniczenia środowiskowe? Lista wymagań może być następnie oparta na tych wstępnych pytaniach. W przypadku klientów otyłych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

Maksymalna waga użytkownika: Jaka jest wymagana maksymalna waga użytkownika? Należy wziąć pod uwagę przyszłe wymagania, szczególnie w przypadku klientów o zmieniających się potrzebach. Waga wszelkich urządzeń peryferyjnych (np. respiratorów, innego sprzętu medycznego itp.) również wlicza się do limitu wagi wózka inwalidzkiego.

Wymiary: Oczywiście szerokość siedziska musi być odpowiednia dla klienta, ale jak wpływa to na całkowitą szerokość wózka inwalidzkiego? Czy wózek nadal może przejechać przez wszystkie drzwi? Przy określaniu głębokości siedziska należy wziąć pod uwagę łydki. Muszą one mieć wolną przestrzeń, aby nie ocierać się o przednią część siedziska i wpływać na kąt nachylenia kolan. Konieczne mogą być pewne kompromisy w zakresie dostępu, ale należy pamiętać, że mniejsza głębokość siedziska może zwiększyć ogólne ciśnienie w siedzisku, a ciśnienie boczne może stwarzać ryzyko urazu ciśnieniowego, więc może być konieczne wprowadzenie modyfikacji środowiskowych. Mamy przeowdnik pomiarowy zaprojektowany specjalnie dla większych (bariatrycznych) klientów, aby ułatwić ten proces. 

Pozycja siedzenia: Prawidłowe ustawienie miednicy może być trudniejsze w przypadku klientów z dużymi złogami tkanek miękkich, ponieważ trudniej jest znaleźć markery kostne. W zależności od kształtu ciała może zaistnieć potrzeba innej szerokości siedziska w stosunku do szerokości oparcia lub potrzeba znalezienia dodatkowego wsparcia dla złogów tkanki miękkiej. Konieczne może być również skonfigurowanie wóżka tak, aby zapewnić miejsce na nadmiar tkanki pośladkowej, przy jednoczesnym zachowaniu podparcia pleców. Należy również wziąć pod uwagę limit wagi każdego siedziska, a opcje "głębokiego konturu" mogą być bardziej odpowiednie do zachowania proporcjonalności przy większych rozmiarach. Przykładowo, nassza poduszka JAY Balance Deep Contour ma limit wagowy 225 kg przy rozmiarach 56 cm szerokości i większych.

Udzielanie wsparcia: Czy klient może wykonać transfer lub zmienić pozycję? Czy podłokietniki będą używane i czy są do tego odpowiednie? Jeśli podłokietniki są używane do pomocy przy wstawaniu, bardziej odpowiednie mogą być opcje podwójnego mocowania o dużej wytrzymałości, takie jak te dostępne w Q700 M HD. Ze względu na złogi tkanek miękkich brzucha należy również wziąć pod uwagę, że klienci mogą używać podłokietników do wyciągania się do przodu, aby sięgnąć dalej, więc mogą skorzystać z modelu, który bezpiecznie blokuje się w pozycji dolnej.

Napęd: Ręczny, ze wspomaganiem elektrycznym czy w pełni zasilany? Poruszanie się na wózku inwalidzkim wymaga przemieszczenia całkowitej masy wózka inwalidzkiego i podopiecznego. Czy klient może to zrobić samodzielnie, czy też będzie musiał to zrobić opiekun? Ręczne wózki inwalidzkie z własnym napędem mogą być trudne do pchania ze względu na większą wagę klienta i bardziej oddalone koła w stosunku do obręczy barkowej. Klienci z wysokim poziomem tkanki miękkiej brzucha i kończyn dolnych lub obrzękiem kończyn dolnych będą mieli bardziej wysunięty do przodu wewnętrzny środek masy, więc pozycja tylnej osi (czasami nazywana "środkiem ciężkości" w formularzu zamówienia) może wymagać przesunięcia do przodu na wózku ręcznym. Dodatkowy napęd sterowany przez opiekuna lub użytkownika może również pomóc w ręcznym napędzaniu wózka inwalidzkiego, jeśli użytkownik nie przekracza dopuszczalnej masy ciała. Gdy klient chce podróżować samodzielnie, ręczny wózek inwalidzki może być niepraktyczny ze względu na zbyt dużą szerokość i wysiłek związany z jego napędzaniem. Aby upewnić się, że klient nie stanie się zdemotywowany, lepszym rozwiązaniem może być wózek inwalidzki z napędem elektrycznym. W przypadku wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym może być konieczne przesunięcie siedziska do tyłu, aby uzyskać dobrą przyczepność i kontrolę, chociaż zapewnienie wystarczającej głębokości siedziska może to rozwiązać.

Często możliwe jest, że otyły klient poradzi sobie ze "standardowym" sprzętem. Niektóre wózki inwalidzkie w asortymencie Sunrise Medical są odpowiednie dla osób o wadze do 140 lub 160 kg, a Helix może pomieścić do 170 kg. Ponadto w naszym asortymencie mamy kilka wózków inwalidzkich, które są szczególnie odpowiednie dla klientów z otyłością, takich jak:

  • M6 wózek transportowy o maksymalnej wadze użytkownika 295 kg
  • Easy 300 ręczny aktywny wózek inwalidzki, szczególnie dla szerszych siedzeń, maksymalna waga użytkownika 180 kg
  • Rubix2 XL, przy maksymalnej wadze użytkownika 170 kg i szerokości siedziska do 60 cm
  • Ibis, wózek typy tilt-in-space, standardowo odpowiedni dla użytkownika o wadze 160 kg, z opcją B4M odpowiednią dla użytkownika o wadze do 200 kg.
  • Quickie Q700 M Sedeo Pro HD, elektryczny wózek inwalidzki, maksymalna waga użytkownika 250 kg.

Clinical Support Information Citations

  1. World Health Organisation. (2021). [Online] Obesity and overweight.  Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight (Accessed 1 May 2023)
  2. Duncan, D. T., Wolin, K. Y., Scharoun-Lee, M., Ding, E. L., Warner, E. T., & Bennett, G. G. (2011). Does perception equal reality? Weight misperception in relation to weight-related attitudes and behaviors among overweight and obese US adults. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity8(1), 1-9.
  3. S.D.H. Malnick , H. Knobler, The medical complications of obesity, QJM: An International Journal of Medicine, Volume 99, Issue 9, September 2006, Pages 565–579, https://doi.org/10.1093/qjmed/hcl085
  4. Wharton S, Raiber L, Serodio KJ, Lee J, Christensen RA. Medications that cause weight gain and alternatives in Canada: a narrative review. Diabetes Metab Syndr Obes. 2018 Aug 21;11:427-438. doi: 10.2147/DMSO.S171365. PMID: 30174450; PMCID: PMC6109660.
Yvonne Ammerant - Sunrise Medical Netherlands

Yvonne Ammerant - Sunrise Medical Netherlands

Human Kinetic Engineer & Product Manager

Od ukończenia studiów w dziedzinie inżynierii kinetycznej człowieka w 2005 r. Yvonne pracuje w branży wózków, a od 2011 r. jest związana z Sunrise Medical. Przez lata zdobyła wiele praktycznego doświadczenia i poszerzyła swoją wiedzę, uczestnicząc w sympozjach dotyczących siedzisk, takich jak ESS i ISS.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.