Home / Blog / Styczeń 2022 / Kto potrzebuje podparcia przedniej części głowy?

Kto potrzebuje podparcia przedniej części głowy?

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Zagłowki są dostępne w różnych kształtach, rozmiarach i konfiguracjach. Dobrze zaprojektowane podparcie głowy zapewnia komfort, stabilność i wyrównanie głowy i szyi, umożliwiając socjalizację i komunikację, jednocześnie utrzymując drogi oddechowe bezpieczne dla oddychania i połykania.

Rodzice, terapeuci, nauczyciele i opiekunowie często pytają nas, jakich zagłówków można użyć do ustawienia głowy w pozycji pionowej. Przednie podpory głowy mogą wydawać się skuteczne, ale zwykle staram się zacząć od innych opcji korygowania postawy przed rozważeniem przedniego podparcia głowy.

Przed przepisaniem podparcia przedniego należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 1. Czy siedzisko zapewnia stabilną podstawę do wyrównania? Głowa znajduje się na końcu łańcucha segmentów ciała. W pozycji siedzącej miednica jest zwornikiem i podstawą optymalnego ułożenia. Upewnij się, że miednica i tułów są dobrze wyrównane.
 2. Czy zastosowanie pochylenia w przestrzeni może zmienić wpływ grawitacji na wspomaganie postawy?
 3. Jaki jest kąt nachylenia siedziska do oparcia i kąt odchylenia oparcia? Czy zmiany mogą poprawić pozycję głowy?
 4. Rozważ swobodę ruchu i zmiany postawy w ciągu dnia. Czy zagłówek dostosowuje się do napięcia i różnych pozycji, w jakich może znajdować się głowa?
 5. Sprawdź, czy nie ma obszarów wysokiego nacisku, szczególnie w przypadku napięcia prostowników i powtarzających się ruchów/dystonii, aby zminimalizować tarcie i ścinanie w miejscach kontaktu.
 6. Co jest najważniejsze przez większość czasu? To, że możesz dodać boczne i przednie podparcie głowy, niekoniecznie oznacza, że powinieneś to zrobić!
 7. Czy podparcie przedniej części głowy może być używane tylko w określonych momentach, np. podczas posiłków, terapii mowy, nauki?

Należy pamiętać o innych czynnikach, w tym zaburzeniach słuchu, wzroku i przetwarzania sensorycznego, które mogą przyczyniać się do złej pozycji głowy. Pierwszym punktem stabilności dla kontroli głowy i szyi jest okolica podpotyliczna. Rozważ podparcie, które obejmuje podstawę czaszki, jednocześnie umożliwiając boczne zgięcie i rotację. Powinna ona ograniczać przeprost górnego odcinka szyjnego kręgosłupa i wraz z pozostałymi podporami, zachęcać do podciągnięcia podbródka w celu ochrony dróg oddechowych.

Gdy potrzebne jest dodatkowe wsparcie, przesuń je w górę, zapewniając stabilność i korektę samej głowy. Unikaj podpórek, które mogą ograniczać widzenie lub słyszenie. Należy przestrzegać dostępnego napięcia i zakresu ruchu oraz unikać pozycjonowania na końcu zakresu.

Podparcie głowy z przodu jest zazwyczaj ostatnim rozważanym obszarem podparcia. Kilka kluczowych aspektów, na które należy zwrócić uwagę:

 • Nie zasłaniać pola widzenia.
 • Mocowanie podpórek przednich musi być łatwo regulowane, aby umożliwić przenoszenie i zmianę pozycji w ciągu dnia.
 • W pojeździe istnieje ryzyko przemieszczenia się podpórek przednich, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Użytkowanie może wymagać nadzoru podczas całej podróży.
 • Podpory wzdłuż czoła mogą powodować napięcie lub wyprost górnego odcinka szyjnego kręgosłupa.

Należy pamiętać o znaczeniu dokładnej oceny siedzenia przy rozważaniu przednich podpór głowy. Pozwoli to określić, w jaki sposób zapewnić stabilną podstawę i tułów, aby osiągnąć najlepsze wyniki funkcjonalne w zakresie pozycji głowy.

Amy Bjornson - Sunrise Medical Australia

Amy Bjornson - Sunrise Medical Australia

BS, MPT, ATP, SMS - Clinical Education Manager - Asia Pacific

Wyszkolona jako fizjoterapeutka w Stanach Zjednoczonych, Amy ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i pediatrycznymi populacjami neurologicznymi, ze specjalizacjami w leczeniu urazów rdzenia kręgowego oraz ocenie i dostarczaniu technologii wspomagających dla użytkowników z wyzwaniami fizycznymi. Była dyrektorem kliniki zajmującej się siedziskami i mobilnością w Bostonie w stanie Massachusetts i świadczyła usługi konsultacyjne dla United Cerebral Palsy Foundation.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.