Home / Blog / Listopad 2019 / Wskazówki dotyczące wyboru sztywnych oparć do wózków

Wskazówki dotyczące wyboru sztywnych oparć do wózków

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Obecnie na rynku dostępnych jest mnóstwo prefabrykowanych (gotowych) oparć pod plecy do wózków. Dla lekarza zalecenie właściwego typu oparcia pleców to tylko połowa sukcesu. Wraz ze specjalistą ds. sprzętu (np. RTS, ATP i/lub przedstawicielem producenta) musisz upewnić się, że jest on odpowiednio dobrany i skonfigurowany, aby spełnić potrzeby klienta.

Zauważyłem, że długość i szerokość, a także kąt i wysokość, mogą tworzyć własny zestaw przeszkód pomiarowych, szczególnie dla klinicysty, który jest nowy w siedziskach i mobilności. W tym blogu skupię się na wysokości i długości. Pierwszym krokiem będzie wyjaśnienie niektórych terminów, odwołując się do dwóch publikacji z 2013 r.: Glossary of Wheelchair Terms and Definitions1 and A Clinican Application Guide to Standardized Wheelchair Seating Measures of the Body and Seating Support Surfaces, Revised Edition2, które są oparte na aktualnej terminologii opartej na standardach RESNA. Oba materiały są dostępne bezpłatnie w formacie PDF za pośrednictwem University of Colorado - Denver.

 

Oparcie a wsparcie dla pleców

Chociaż termin "oparcie" jest nadal powszechnie używany, zgodnie z normami ISO i RESNA, prawidłowym terminem jest "podparcie pleców". 1, 2 The Glossary of Wheelchair Terms and Definitions to świetne źródło informacji, które pozwala zapoznać się z sugerowaną, poprawną terminologią. Zawiera listę i definicje nie tylko aktualnych terminów, ale także wszystkich powiązanych terminów przestarzałych (stare terminy są stopniowo wycofywane). Nowi absolwenci, zwłaszcza ci ze szkół z silnymi programami nauczania technologii wspomagających, mają przewagę nad nami, starszymi terapeutami - uczą się poprawnych terminów od samego początku, zamiast uczyć się od nowa! Czuję potrzebę dodania, że przestrzeganie standardów ISO lub RESNA jest dobrowolne ze strony producenta. Co więcej, jeśli producent zdecyduje się przyjąć którekolwiek z tych wytycznych, ich pełne wdrożenie może być często długotrwałym procesem.

 

Wysokość a długość

W większości branży "wysokość" nadal ma dwa znaczenia:

  1. Rozmiar oparcia od góry do dołu
  2. Umiejscowienie oparcia względem siedziska

W rzeczywistości tylko ta druga opcja jest poprawna, jeśli postępujesz zgodnie z wytycznymi norm. Wysokość jest wymiarem umiejscowienia, podczas gdy długość jest wymiarem rozmiaru.1, 2Zauważ na poniższym diagramie, że długość powinna być mierzona na powierzchni styku.2

Długość podparcia pleców

Typ pomiaru: Liniowa powierzchnia podparcia 

Opis: Długość tylnej powierzchni podparcia od dolnej do górnej krawędzi.

Wykorzystane punkty końcowe:

  • Punkt środkowy dolnej krawędzi strony powierzchni styku wspornika tylnego.
  • Punkt środkowy górnej krawędzi powierzchni styku podparcia pleców.

Definicja: Odległość liniowa między dolną krawędzią a górną krawędzią powierzchni styku podparcia pleców, mierzona równolegle do płaszczyzny odniesienia podparcia pleców wzdłuż linii środkowej.

Pierwszym wyzwaniem pomiarowym jest to, że producenci zazwyczaj oznaczają rozmiar na podstawie długości płyty/skorupy. Ma to sens, ponieważ płyta jest bardziej jednolitym i spójnym elementem w porównaniu do pianki. Kolejnym wyzwaniem pomiarowym jest to, że pianka jest zazwyczaj dłuższa (i szersza) niż skorupa, co również ma sens, ponieważ chcesz rozłożyć nacisk wzdłuż krawędzi płyty. W przypadku podparcia pleców J3, w większości przypadków pianka rozciąga się zarówno 1" poniżej, jak i 1" powyżej skorupy, więc całkowita różnica wynosi 2". Patrz zdjęcie poniżej:

Jako klinicyści musimy uwzględnić to w naszych zaleceniach. Jeśli wahasz się między dwoma sąsiednimi rozmiarami, postaw najpierw na mniejszy rozmiar i oblicz różnicę między podaną długością a długością powierzchni podparcia (podkładki). Jeśli długość podkładki odpowiada długości tylnej części tułowia, którą próbujesz podeprzeć, krótszy rozmiar prawdopodobnie się sprawdzi. Ostatnim wyzwaniem pomiarowym jest to, że chociaż różnica 2" długości między skorupą a powierzchnią styku (pianką) jest stosunkowo powszechna, nie jest w 100% spójna między producentami lub modelami, a nawet może się różnić w ramach tego samego modelu - nie bez powodu.

Tak więc pomiar długości podparcia pleców wraz z pomiarem wysokości podparcia pleców służy do precyzyjnego dostrojenia zaleceń dotyczących konfiguracji systemu siedziska. Oczywiście wybrana długość odpowiada ilości wsparcia przeznaczonego dla tylnej części tułowia. Niezależnie od wybranej długości (np. jak daleko w górę chciałem iść), zawsze starałem się wspierać tylną część miednicy, aby pomóc w ogólnym wsparciu postawy siedzącej. Bez względu na to, jak dobre jest siedzisko (poduszka) w zapewnianiu stabilności postawy, nie może ono w pełni wykonywać swojej pracy bez prawidłowego "połączenia" z oparciem. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku prób zapobiegania (elastycznemu) tylnemu pochyleniu miednicy.

W przypadku naszej gamy podparć pod plecy JAY J3, oparcia są zaprojektowane tak, aby pasowały tuż poniżej PSIS, zapewniając tylne wsparcie miednicy. Aby ułatwić dokładne dopasowanie, formularz zamówienia zawiera rzeczywiste wymiary płyty dla każdej wysokości oparcia. Na przykład wysokość Upper Thoracic Medium (UTM) wynosi 46 cm na skorupie. Dodatkowe około 2,5 cm (1") pianki znajduje się powyżej i poniżej skorupy dla zapewnienia komfortu. 

 

Więcej informacji o wysokości

Wysokość odnosi się do umiejscowienia oparcia pleców w odniesieniu do punktu zewnętrznego. Zgodnie z Przewodnikiem stosowania Clinican2 wysokość w istniejącym systemie należy mierzyć od górnej części siedziska (poduszki) do górnej części podparcia pleców (na środku), ponownie mierząc na powierzchni styku. Patrz poniżej: 

Wysokość podparcia pleców

Typ pomiaru: Liniowa powierzchnia podparcia

Opis: Odległość od górnej części siedziska do górnej części oparcia.

Wykorzystane punkty końcowe:

  • Płaszczyzna odniesienia siedziska na linii środkowej.
  • Punkt środkowy górnej krawędzi powierzchni styku z oparciem.

Definicaj: Odległość liniowa od płaszczyzny odniesienia siedziska do punktu środkowego górnej krawędzi powierzchni styku oparcia, mierzona równolegle do płaszczyzny odniesienia oparcia wzdłuż linii środkowej.

Przykładowa procedura: Uwaga: Aby zmierzyć wysokość podparcia pleców, na miejscu musi znajdować się siedzisko.

Dobrą wiadomością jest to, że w większości przypadków istnieje całkiem sporo miejsca na regulację wysokości w klinice, wykorzystując zarówno miejsce, w którym sprzęt montażowy mocuje się do wózka, jak i miejsce, w którym łączy się z tylną obudową, jak pokazano na poniższym obrazku:

Jeśli konieczne jest określenie wysokości zainstalowanego oparcia (np. w formie, w jakiej zostanie ono dostarczone od producenta na wózku elektrycznym), jest ono zazwyczaj mierzone od miednicy siedziska do górnej części płyty oparcia, pośrodku. Ponownie, wynika to z faktu, że płyta siedziska i skorupa są bardziej spójnymi punktami odniesienia niż powierzchnia siedziska (poduszki) lub pianka oparcia.

Wysokość oparcia i systemy elektrycznego odchylania oparcia

Przy zalecaniu funkcji odchylania oparcia, zarówno solo, jak i w połączeniu z funkcją przechylenia siedziska, należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik dotyczący wysokości/długości. Po pierwsze, ze względu na fakt, że w mechanizm odchylania wbudowana jest redukcja ścinania, musi być miejsce na "ruch" oparcia w górę i w dół. Może to prowadzić do tego, że producent wymaga pewnej "szczeliny" między siedziskiem a dolną częścią oparcia. Może ona wynosić do 7-8". Biorąc pod uwagę 4-calową grubość siedziska (poduszki), odpowiadałoby to 3-4-calowej szczelinie między dolną częścią oparcia a górną częścią poduszki. Aby zmniejszyć tę lukę, niektórzy producenci rozszerzają piankę powierzchni podparcia poza zwykły 1", gdy oparcie jest zainstalowane w systemie odchylania elektrycznego. W przypadku wózków elektrycznych Quickie zapewnia się dodatkowe 1-2". W mojej praktyce klinicznej zawsze wolałem skontaktować się z każdym producentem, aby potwierdzić wytyczne dotyczące pomiarów, aby upewnić się, że nie zalecam zbyt dużej wysokości i długości oparcia dla użytkownika z funkcją odchylania oparcia.

Podsumowanie

Oczywiście, jeśli masz pod ręką wersję demonstracyjną oparcia pleców w preferowanym rozmiarze do wypróbowania z klientem, życie jest słodkie. Nie ma nic bardziej uspokajającego niż wypróbowanie dokładnie tego produktu. Nie możemy jednak oczekiwać, że będziemy mieć każdy możliwy rozmiar w naszych klinikach. Jeśli potrzebujesz rozmiaru wykraczającego poza opcje demonstracyjne, ale masz taki, który jest blisko, rozważ wypróbowanie go. W ten sposób można określić, czy funkcje podparcia pleców spełniają potrzeby klienta, a następnie sprawdzić opcje rozmiaru producenta, aby zobaczyć, czy istnieje dopasowanie. W pełni rozumiem, że im mniejsze masz doświadczenie kliniczne, tym trudniejsze będzie to zadanie. Jeśli nie czujesz się komfortowo, wykonując tę "ekstrapolację" pomiaru, zalecam, aby nie wylewać dziecka z kąpielą. Innymi słowy, zamiast całkowicie usuwać styl oparcia pleców z zakresu opcji swoich klientów, pracuj nad uzyskaniem wygody. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta i poproś o wersję demonstracyjną w bardziej odpowiednim rozmiarze, nawet jeśli ma to być tylko wypożyczenie do konkretnej prezentacji. Ponadto poproś o szkolenie dotyczące produktu, w tym wytyczne dotyczące pomiarów. Następnie prześlij prośbę o wersje demonstracyjne, nadając priorytet najczęstszym potrzebom rozmiaru dla swoich klientów. Im bardziej jesteśmy wykształceni jako klinicyści, tym lepiej możemy służyć naszym klientom. Dla mnie, jako specjalisty ds. siedzisk, zawsze będzie to główna motywacja.

Clinical Support Information Citations

  1. Waugh, K. (Dec 2013) Glossary of Wheelchair Terms and Definitions, Version 1.0. University of Colorado/Assistive Technology Partners.
  2. Waugh, K. & Crane, B. (Aug 2013) A Clinical Application Guide to Standardized Wheelchair Seating Measures of the Body and Seating Support Surfaces, Revised Edition. University of Colorado/Assistive Technology Partners.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.