Home / Resources / Sierpień 2020 / Zasady projektowania poduszek

Zasady projektowania poduszek

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

cushion design principles

JAY Balance® z dostępnymi opcjami wyświetlanymi tutaj.

Poduszki do wózków są zaprojektowane tak, aby spełniać określone cele związane z siedzeniem. Każda zasada projektowa wiąże się z określonymi korzyściami i względami klinicznymi. Dlatego zrozumienie konstrukcji poduszki na wózek ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanych korzyści dla użytkownika wózka. W tym artykule wyjaśniono różne zasady projektowania stosowane w poduszkach do wózków oraz zastosowania kliniczne, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze poduszki.

Możliwość pozycjonowania

Zdolność pozycjonowania to zdolność powierzchni do siedzenia do tworzenia kształtu. Osiąga się to poprzez zastosowanie jednej lub kombinacji następujących czynności: modyfikację materiału poduszki, dodanie lub odejmowanie składników lub kontrolowanie objętości i lokalizacji płynu.

Positioning capability icon

Zastosowanie kliniczne

Asymetrie postawy, które można zredukować, często stają się nieuleczalne, jeśli nie zostaną skorygowane za pomocą techniki pozycjonowania.

Nieredukowalne asymetrie postawy wymagają odpowiedniego wsparcia, aby zapewnić wygodne i bezpieczne siedzenie oraz kontrolę ciśnienia.

Bez umiejętności przyjęcia prawidłowej pozycji osoby z asymetrią postawy mogą być narażone na ryzyko dalszych problemów zdrowotnych i funkcjonalnych.

Dodatkowe rozważania

Czy poduszka jest w stanie zapewnić odpowiednie podparcie, aby zmniejszyć lub skorygować asymetrię postawy danej osoby?

Czy można dodawać lub odejmować elementy pozycjonujące?

Czy poduszka pomaga utrzymać miednicę w prawidłowej pozycji?

Czy objętość płynu (powietrza lub cieczy), jeśli jest używana, może być kontrolowana obustronnie?

Wstępne konturowanie

Wstępne konturowanie to kształtowanie materiału w celu zmiany rozkładu nacisku w poduszce i zapewnienia stabilności w pozycji siedzącej.

Pre-countouring icon

Zastosowanie kliniczne

Wstępne konturowanie można wykonać za pomocą różnych wysokości pianek lub komórek powietrznych.

Wstępnie wyprofilowana konstrukcja może stanowić podstawę dla dodatkowych elementów pozycjonujących.

Wstępne konturowanie jest często stosowane w połączeniu z innymi technikami projektowania.

Dodatkowe rozważania

Czy miednica pasuje do wstępnie wyprofilowanego projektu?

Czy konstrukcja wstępnie kształtująca zapewnia obciążenie odpowiednich części ciała?

Warstwowanie twardości

 

Warstwowanie twardości polega na użyciu wielu warstw materiałów o różnej twardości, aby zmienić zdolność poduszki do rozkładania obciążenia.

Firmness layering icon

Zastosowanie kliniczne

Powszechną formą warstwowania twardości jest użycie twardszego materiału pod udami i bardziej miękkiego materiału pod guzami kulszowymi w celu redystrybucji obciążenia w okolice ud.

Zbyt twarde lub zbyt miękkie materiały mogą wpływać na stabilność.

Warstwy twardości pomagają zmniejszyć ryzyko rozpadu tkanki pod guzami kulszowymi.

Warstwy twardości mogą również pomóc w pozycjonowaniu i ogólnej stabilności.

Dodatkowe rozważania

Czy materiał poduszki zapewnia odpowiednią stabilność, czy jest zbyt miękki?

Czy twarda warstwa materiału jako podstawa poprawiłaby stabilność?

Czy górna warstwa materiału jest wystarczająco miękka, aby zapewnić komfort i zanurzenie?

W jaki sposób i dlaczego producent stosuje warstwowanie twardości w tej poduszce?

Segmentacja

Segmentacja to podział materiału na segmenty w celu zmniejszenia naprężeń w materiale.

Segmentation icon

Zastosowanie kliniczne

Segmentacja pozwala materiałom lepiej dopasować się do kształtu miednicy, co skutecznie zmniejsza ciśnienie szczytowe.

Bez segmentacji napięcie powierzchniowe może uniemożliwić pełne zagłębienie się miednicy w materiale takim jak pianka, żel, płyn lub pęcherz powietrzny.

Poduszki z komórkami powietrznymi mają segmentową konstrukcję, która może wymagać osłony, aby zapobiec rozłożeniu się komórek.

Segmentacja może zmniejszyć trwałość pianki.

Segmentacja może być stosowana w celu zapobiegania migracji płynu z pożądanego miejsca.

Dodatkowe rozważania

Czy segmentacja zmniejszyła wydajność pianki?

Czy segmentacja wpłynęła na integralność poduszki?

Czy wypukłości ciała znajdujące się między segmentami powodują nacisk twardszego materiału?

Stabilizacja

Stabilność to zdolność poduszki do zapewnienia zarówno stabilności bocznej, jak i przedniej.

Stability icon

Zastosowanie kliniczne

Słaba stabilność postawy może łatwo prowadzić do asymetrii postawy, takich jak kifoza, skolioza i lordoza.

Stabilność zwiększa zdolność danej osoby do utrzymania pozycji miednicy podczas poruszania się na wózku.

Poduszki o dobrej stabilności bocznej mogą wspierać krętarze i miednicę, pomagając zapobiegać tylnemu pochyleniu miednicy.

Gdy poduszka zapewnia stabilność miednicy, pozwala na większą mobilność kończyn.

Słaba stabilność boczna i przednia miednicy zwiększa prawdopodobieństwo przemieszczenia tułowia.

Dodatkowe rozważania

Jaka jest stabilność dynamiczna danej osoby?

Czy dana osoba jest w stanie sięgnąć bez utraty stabilności?

Czy podczas aktywności utrzymywane jest wyrównanie postawy?

Jak twardy jest materiał w punkcie podparcia?

Jak twardy jest materiał przed guzami kulszowymi?

Zanurzenie

Zanurzenie to zdolność ciała do zanurzenia się w materiale. Jest ono definiowane jako głębokość, na jaką ciało zanurza się w powierzchni podparcia.

Immersion icon

Zastosowanie kliniczne

Pianka kompresuje się pod obciążeniem, umożliwiając zanurzenie ciała. Napięcie powierzchniowe w piance i jej pokryciu może ograniczać to zanurzenie.

Bardziej miękkie poduszki z niskim ugięciem siły wcięcia (IFD) pozwolą miednicy zanurzyć się w powierzchni podparcia.

Materiały płynne, takie jak JAY® Flow Fluid, mogą pozwolić na większe zanurzenie niż materiały stałe lub półstałe.

Idealnym rozwiązaniem jest zmniejszenie nacisku w miejscu wypukłości kostnych w miarę ich zanurzania się w poduszce.

Dodatkowe rozważania

Czy miednica zanurza się wystarczająco głęboko w materiale poduszki?

Czy materiał jest wystarczająco gruby, aby umożliwić zanurzenie bez uderzania o dno?

Czy napięcie powierzchniowe pokrowca ogranicza zanurzenie?

Czy zanurzenie powoduje napięcie pod guzami kulszowymi?

Otulanie

Otulanie jest definiowane jako zdolność powierzchni podparcia do dopasowania się do konturów ciała.

Envelopment icon

Zastosowanie kliniczne

Poduszka o większych właściwościach otulających pozwala na większy obszar kontaktu z powierzchnią w celu redystrybucji obciążenia, z redukcją szczytowego i średniego ciśnienia pod wyrostkami kostnymi.

Otulenie ma miejsce, gdy materiał poduszki otacza lub obejmuje kształt pośladków i ciała.

Dobór materiału jest ważny, gdy zamierza się otoczyć wypukłości kostne.

Niektóre materiały, takie jak JAY Flow Fluid, dopasowują się lub formują wokół nieregularnego kształtu ciała lepiej niż inne.

Dodatkowe rozważania

Czy kształt ciała jest nieregularny i wymaga materiałów, w które można je owinąć?

Czy kształt wymaga niestandardowego konturowania w celu dokładnego otulenia?

Czy pośladki mogą być bardziej otoczone innym wzorem lub materiałem?

Odciążenie

Odciążenie to zmniejszenie nacisku z jednego obszaru ciała na inny w celu zmniejszenia ryzyka urazu tkanki.

Off-loading icon

Zastosowanie kliniczne

Odciążenie przenosi siły z obszarów wysokiego ryzyka na obszary niskiego ryzyka.

Wymaga twardszych materiałów na powierzchniach nośnych. Odciążone obszary mogą wydawać się zawieszone.

Celem jest zmniejszenie nacisku pod guzami kulszowymi i redystrybucja nacisku na uda lub inne części ciała siedzącego.

Mniejszy bezpośredni nacisk pod wyrostkami kostnymi może prowadzić do zmniejszenia urazów ciśnieniowych.

Dodatkowe rozważania

Czy obszar najbardziej obciążony może tolerować dodatkowy nacisk?

Czy ciężar został przeniesiony do obszarów o niskim ryzyku?

Czy dana osoba czuje się komfortowo na twardszych materiałach wymaganych do odciążenia?

Anti-Shear

 

Konstrukcje zapobiegające ścinaniu łączą zanurzenie, stabilność i materiały powierzchniowe o niskim współczynniku tarcia, aby chronić tkanki miękkie przed uszkodzeniami spowodowanymi siłami ślizgowymi.

Anti-shear icon

Zastosowanie kliniczne

Ścinanie definiuje się jako siły generowane, gdy miednica porusza się w tkankach miękkich ciała. Celem jest, aby powierzchnia, ciało i skóra poruszały się razem.

Kształt poduszki może zapobiegać przesuwaniu się miednicy do przodu. Jest to szczególnie ważne podczas jazdy lub leżenia.

Używanie materiałów, które pozwalają tkance poruszać się wraz z miednicą, zapobiega ścinaniu.

Materiały pokrycia poduszki, które pozwalają miednicy zanurzyć się w materiałach, wpłyną na potencjał redukcji ścinania.

Dodatkowe rozważania

Czy poduszka utrzymuje miednicę, zwłaszcza podczas aktywności?

Czy kształt poduszki powoduje ruch miednicy podczas leżenia?

Czy pokrowiec uniemożliwia tkance poruszanie się wraz z miednicą lub czerpanie korzyści z materiałów znajdujących się pod spodem, takich jak płyn?

 

Clinical Support Information Citations

  1. Freedman, J. et.al, (2019). Reliability of a standard test for wheelchair cushion envelopment characteristics. RESNA Annual Conference. Pittsburgh.
  2. Sprigle, S., & Press, L. (2003). Reliability of the ISO Wheelchair Cushion Test for Loaded Contour Depth. Assistive Technology, 15(2), 145-150. doi: 10.1080/10400435.2003.10131898
  3. Watanabe, L. (2017, September). Immersion, envelopment and off-loading. Mobility Management. Retrieved from: https://mobilitymgmt.com/Articles/2017/09/01/Seating-Strategies.aspx

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.