Home / Resources / Sierpień 2021 / Przewodnik po programowaniu siedzisk z pamięcią

Przewodnik po programowaniu siedzisk z pamięcią

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Pobierz ten artykuł w Wersji PDF do wydruku

Korzyści i kliniczne zastosowanie możliwości zaprogramowania pozycji końcowych każdego kąta funkcji siedziska elektrycznego w celu stworzenia unikalnej "pozycji" lub postawy dla klienta, którą można osiągnąć poprzez naciśnięcie przycisku i/lub joysticka, zostały omówione w materiale Funkcje siedziska z pamięcią ustawień w zasobach Education in Motion. Aby umożliwić użytkownikom pełne wykorzystanie możliwości personalizacji funkcji siedziska z pamięcią dostępnej w wózkach elektrycznych QUICKIE z modułem CxSM, ważne jest, aby dostawca usług wózka klienta lub klinicysta zaprogramował każdą pozycję indywidualnie. Niniejszy przewodnik przedstawia łatwy do przeprowadzenia proces programowania siedziska z pamięcią.

Krok 1

Ustaw siedzisko w żądanej pozycji. Zmień każdy siłownik i element systemu siedzenia, aby uzyskać żądaną pozycję.

QUICKIE power wheelchair

Krok 2

Za pomocą joysticka wyświetl żądaną pozycję pamięci, którą chcesz zmienić. Przykład: "M3 Odciążenie" lub "Relaks".

Joystick indicator

Krok 3

Podłącz przycisk programowalny (na przykład: przełącznik typu Egg) do blokady #6 na CxSM.

Egg Switch

Krok 4

Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowalny a następnie pociągnij joystick do tyłu i przytrzymaj przez trzy sekundy.

Pull joystick back

Krok 5

Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego joysticka pozycja jest ustawiona. Zwolnij joystick, a następnie zwolnij przycisk.

Audio icon

Resetowanie

Aby zresetować pozycję pamięci do ustawień fabrycznych, powtórz kroki 4-5, ale przytrzymaj przez sześć sekund (rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy).

Uwaga: Tylko wózki elektryczne Sunrise Medical wykorzystujące moduł sterujący CxSM mają dostęp do opcji siedziska z pamięcią. Jeśli masz pytania dotyczące tego, czy konkretny wózek ma tę opcję, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Sunrise Medical lub działem obsługi klienta pod numerem 42 275 83 38, podając numer seryjny.

Pobierz ten artykuł w Wersji PDF do wydruku

Clinical Support Information Citations

Odniesienia

  1. Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America. (2012). RESNA Position on the Application of Ultralight Manual Wheelchairs.
  2. Consortium for Spinal Cord Medicine. (2005). Preservation of Upper Limb Function Following Spinal Cord Injury: A Clinical Practice Guideline for Health-Care Professionals. Paralyzed Veterans of America.
  3. Bjornson, A. (2019). An Overview of Ultralight Manual Wheelchair Frame Styles. Retrieved from https://www.sunrisemedical.com/education-in-motion/blog/october-2019/overview-ultralight-manual-wheelchair-frame-styles
  4. Sherman, S. (2019). Understanding Choices in Rigid Wheelchairs. Retrieved from https://www.sunrisemedical.ca/education-in-motion/clinical-corner-archive/march-2019/understanding-choices-in-rigid-wheelchairs

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.