O Firmie > Senior Leadership Team

Senior Leadership Team

Dowiedz się więcej o naszym zespole zarządzającym, kim są i czym się zajmują.

Thomas Babacan

Thomas Babacan

Prezes & Dyrektor Generalny

Jim Barratt

Jim Barratt

Starszy Wiceprezydent

Europa Północna i region Azji i Pacyfiku

Pete Coburn

Pete Coburn

Prezes ds. Operacji Handlowych

Ameryka Północna i Ameryka Łacińska

Roxane Cromwell

Roxane Cromwell

Dyrektor Operacyjny

Thomas Hardt

Thomas Hardt

Starszy Wiceprezydent

Europa Centralna

Bernd Krebs

Bernd Krebs

Dyrektor Techniczny

Carol Liu

Carol Liu

Starszy Wiceprezydent

Rozwój firmy i marketing strategiczny

Ignacio Paredes

Ignacio Paredes

Starszy Wiceprezydent

Europa Południowa, Europa Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka

Adrian Platt

Adrian Platt

Dyrektor Finansowy

Rohit Sathe

Rohit Sathe

Dyrektor ds. Zakupów