Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.

Firma Sunrise Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się chronić i szanować Państwa prywatność.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kiedy i dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe podczas odwiedzin na stronie http://www.sunrise-medical.pl (naszej „stronie internetowej”). Wyjaśnia również sposoby wykorzystywania przez nas danych osobowych, warunki, pod jakimi możemy je ujawniać innym podmiotom, metody zabezpieczenia danych oraz Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą.

 1. Kim jesteśmy?
 2. Jak zbieramy dane osobowe?
 3. Podstawa przetwarzania danych osobowych.
 4. Jakie prawa Państwu przysługują?
 5. Ciasteczka.
 6. Reklamy celowane.
 7. Czy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?
 8. Zautomatyzowane decyzje (Profilowanie).
 9. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
 10. Jak zamierzamy chronić Państwa dane osobowe?
 11.  Zmiany naszych zasad ochrony prywatności.
 12. Prawo skargi.

 

1. Kim jesteśmy?

Jesteśmy Sunrise Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza siedziba znajduje się w Łodzi (94-103) przy ulicy Elektronowej 6. Mogą Państwo skontaktować się z nami drogą pocztową pod powyższym adresem, wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@sunrise-medical.pl lub dzwoniąc pod numer +48 42 275 83 38.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o skorzystanie z informacji kontaktowych zamieszczonych powyżej.

2. Jak gromadzimy dane osobowe?

Możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujący sposób:

Informacje podawane przez Państwa
Są to dane, które Państwo nam podajecie w przypadku:

 • zwrócenia się do nas telefonicznie, podczas wydarzenia publicznego takiego jak targi lub wystawa bądź na naszej stronie internetowej, o udzielenie informacji o produkcie lub usłudze,
 • kontaktowania się z nami poprzez wypełnienie formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej,
 • odpowiedzi na jedną z naszych kampanii marketingowych (np. wypełniając kartę odpowiedzi),
 • zapisania się na szkolenie STEPS,
 •  rejestracji konta jako dealer produktów Sunrise Medical,
 • zamówienia produktu lub rezerwacji produktu w wersji demonstracyjnej,
 • zapisanie się na newsletter e-mailowy (np. za pośrednictwem naszej strony internetowej lub wypełniając formularz podczas targów lub wystawy),
 •  korespondowania z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób,
 • udziału w którejś z naszych ankiet, konkursów bądź loterii.

W zależności od tego, z jakich usług korzystacie Państwo na naszej stronie internetowej, do informacji podawanych przez Państwa mogą zaliczać się imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, data urodzenia, nazwa firmy oraz firmowy kod klienta.

Mogą Państwo zdecydować się podać również inne dane osobowe w przypadku kontaktu z nami (na przykład wysłania do nas wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej z zespołem obsługi klienta). Jeśli w trakcie korespondencji z Państwem będziemy potrzebować dalszych danych osobowych, wyjaśnimy powód, dla którego o nie prosimy i co będziemy z nimi robić na poszczególnych etapach.

Jeśli podajecie nam Państwo dane osobowe w imieniu innej osoby, przed ich podaniem musicie upewnić się, że osoba ta otrzymała niniejszą Politykę Prywatności i zapoznała się z nią.

Osoby poniżej 16 roku życia prosimy o niepodawanie nam żadnych danych osobowych. Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób w wieku do 16 lat ani adresowana do nich, jak również nie gromadzimy w sposób świadomy czy celowy danych osób w wieku do 16 lat. Jeśli uważają Państwo, że otrzymaliśmy dane osoby poniżej 16 roku życia, prosimy o kontakt z nami korzystając

z naszych danych wskazanych w punkcie „Kim jesteśmy?”, byśmy mogli usunąć te dane.

Naszą stronę internetową można odwiedzić bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Informacje zbierane przez nas na Państwa temat
Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej gromadzimy automatycznie następujące informacje o użytkowniku:

 

 

 • Dane urządzenia
  Są to między innymi dane pochodzące z Państwa komputera, telefonu lub innego urządzenia, z którego wchodzicie na naszą stronę, bądź dane tych urządzeń. Dane urządzenia, jakie gromadzimy to przykładowo system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki, typ urządzenia oraz data i godzina odwiedzin.
 • Informacje na temat odwiedzin
  Gromadzimy informacje o sposobie korzystania ze naszej strony i interakcji z naszą stroną podczas odwiedzin. Są to między innymi informacje o odwiedzanych stronach, wyszukiwanych produktach lub usługach, kliknięciach do naszej strony, za jej pośrednictwem i z naszej strony (w tym data i godzina), tematy wyszukiwań, czas reakcji stron, czas trwania odwiedzin, identyfikatory reklamowe oraz dane o interakcjach na stronie (na przykład klikane elementy). W zależności od udzielonej zgody, dane te mogą być anonimowe bądź mogą być powiązane z użytkownikiem.

  Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas newslettera pocztą elektroniczną, będziemy również rejestrować informacje o jego z nami interakcjach (na przykład czy użytkownik otworzył, kliknął łącze czy przesłał dalej wiadomość e-mail). Jeśli nie chcą Państwo, byśmy gromadzili te dane, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji na newsletter.
 • Połączone informacje
  Łączymy dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej z danymi uzyskanymi z innych źródeł (na przykład jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas newslettera pocztą elektroniczną odwiedzając nas podczas targów, szkolenia, przy otwieraniu u nas konta lub podobnych czynnościach). Każdorazowo zanim użytkownik wyrazi zgodę wyjaśniamy, w jaki sposób zamierzamy wykorzystywać jego dane.

Nigdy nie pozyskujemy danych osobowych użytkownika od podmiotów trzecich.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Niniejszy punkt wyjaśnia sposób i powody przetwarzania przez nas danych osobowych oraz podstawę prawną, na której opiera się to przetwarzanie.

 • W przypadku zapisania się na oparte na pozwoleniu newslettery przesyłane drogą elektroniczną:Jeśli użytkownik zapisał się na nasz newsletter przesyłany drogą elektroniczną o produktach, usługach, promocjach, aktualnościach, wydarzeniach i przydatnych materiałach, będziemy przetwarzać jego dane osobowe, by mu go dostarczać. Podstawą prawną do przetwarzania przez nas danych osobowych w ten sposób jest zgoda użytkownika. Zgodę tę można cofnąć w każdej chwili klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w dowolnej wiadomości w ramach otrzymywanego od nas newslettera.
 •  W przypadku udzielenia użytkownikowi informacji o produkcie lub usłudze na jego wniosek:Jeśli użytkownik prosi nas drogą elektroniczną o informacje o produkcie lub usłudze, musimy przetwarzać jego dane osobowe w celu wykonania umowy. Polega ono na przekazaniu danych osobowych przez naszą wewnętrzną technologię w celu utworzenia wiadomości e-mail z informacjami i przesłania jej do użytkownika. Musimy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zrealizowania tej usługi.
 • W celu umówienia się na pokaz produktu:
 • Jeśli użytkownik zwraca się o udostępnienie produktu w wersji demonstracyjnej, musimy przetwarzać jego dane osobowe w ten sposób w celu wykonania umowy. Polega ono na przesłaniu wiadomości e-mail użytkownika dotyczących udostępnienia produktu i kontaktowaniu się z nim telefonicznie lub pocztą elektroniczną w celu zorganizowania pokazu. 

  Pokazy produktów realizowane są przez jednego z naszych zewnętrznych dostawców produktów (znanych także jako Dealerzy Sunrise Medical). Kiedy kontaktujemy się z użytkownikiem w celu umówienia się na pokaz, informujemy go, który Dealer Sunrise Medical przeprowadzi pokaz i prosimy o zgodę na przekazanie danemu Dealerowi Sunrise Medical danych osobowych użytkownika. Ujawniamy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji pokazu produktu. Podstawą prawną do przetwarzania przez nas danych osobowych w ten sposób jest zgoda użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 7 niniejszej Polityki Prywatności.
 • W celu zapisania użytkownika na szkolenie STEPS:Jeśli użytkownik chce wziąć udział w szkoleniu STEPS, musimy przetwarzać jego dane osobowe w ten sposób w celu wykonania umowy. Przetwarzanie przez nas danych osobowych w tym przypadku polega, między innymi, na przekazaniu danych osobowych przez naszą wewnętrzną technologię w celu zarządzania rezerwacją (na przykład utworzenia wiadomości e-mail z potwierdzeniem zapisu, przypomnieniem o kursie i uzyskania informacji zwrotnych).  Musimy przetwarzać dane osobowe w ten sposób w celu zapisania użytkownika na szkolenie.
 • W celu udzielania odpowiedzi na pytania i zapytania: Jeśli użytkownik prześle zapytanie online lub wyśle do nas e-mail, musimy przetwarzać dane osobowe, by mu odpowiedzieć. W razie potrzeby może być konieczne przekazanie danych osobowych innym działom wewnętrznym, by pomogły nam lub udzieliły odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Takie działy wewnętrzne nie są upoważnione do korzystania z danych osobowych użytkownika ani ujawniania ich w sposób inny niż przewidziany w niniejszym dokumencie. Należy pamiętać, że w przypadku zamiaru przesłania nam danych wrażliwych (na przykład o niepełnosprawności) zalecamy raczej kontakt telefoniczny z nami, a nie pocztą elektroniczną lub przez naszą stronę internetową. Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób jest niezbędne do wykonania umowy z Sunrise Medical.
 • W celu rejestracji i prowadzenia konta online:Jeśli użytkownik zarejestruje konto online, musimy przetwarzać jego dane osobowe, by założyć i utrzymywać to konto oraz zweryfikować, czy użytkownik jest autoryzowanym Dealerem Sunrise Medical. Wykorzystywanie przez nas danych osobowych w tym przypadku może polegać, między innymi, na przesyłaniu wiadomości e-mail z przypomnieniem hasła, powiadomieniach o pracach konserwacyjnych na stronie internetowej i dezaktywacji konta.

  Jeśli użytkownik zamówi produkt lub zarezerwuje produkt demonstracyjny za pośrednictwem swojego konta online, będziemy przetwarzać jego dane osobowe, by mu produkt ten dostarczyć. Przetwarzanie przez nas danych osobowych w tym przypadku polega, między innymi, na przekazaniu danych osobowych przez naszą wewnętrzną technologię w celu realizacji zamówienia (na przykład powiadomienia o zamówieniu Działu Obsługi Klienta oraz przesłaniu użytkownikowi potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną). Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób jest niezbędne do wykonania umowy.
 • W celu zapisania użytkownika do konkursu lub loterii:Jeśli użytkownik poda nam swoje dane osobowe w celu zgłoszenia się do konkursu lub loterii, będziemy musieli przetwarzać jego dane osobowe w celu zrealizowania tej usługi. Robimy tak w ramach wykonywania umowy. 
 • W celu personalizacji strony internetowej i wiadomości e-mail:Uzasadnionym celem przetwarzania danych osobowych jest w niniejszym przypadku lepsze dopasowanie strony internetowej bądź korespondencji e-mail do użytkownika. Możemy na przykład wykorzystać dane osobowe użytkownika tak, by strona internetowa lub wiadomości e-mail wyświetlane były w sposób najbardziej wydajny dla jego urządzenia bądź by zaznaczyć produkty, którymi użytkownik się wcześniej interesował.
 • W celu ulepszania naszej strony internetowej:Korzystamy z ciasteczek różnych podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics, by ulepszać naszą stronę internetową w oparciu o gromadzone dane o tendencjach i preferencjach użytkowania jej przez odwiedzających stronę. Ciasteczka gromadzą dane w formie zanonimizowanej, i anonimizują również adres IP użytkownika.  Mamy uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych w tym przypadku, a mianowicie dostarczenie użytkownikom jak najlepszej strony internetowej.
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony internetowej:Uzasadnionym celem przetwarzania danych osobowych jest w niniejszym przypadku zwiększenie bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Może ono polegać na wykorzystaniu adresu IP użytkownika do zablokowania korzystania przez niego z naszej strony, gdyby jego działania zakłócały jej działanie lub były niezgodne z prawem. Wykorzystujemy je również do ogólnego zarządzania naszą stroną i do czynności wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, badań, testów i celów statystycznych.
 • W celu zapewnienia, by użytkownik nie dostawał wiadomości e-mail po rezygnacji z subskrypcji: Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, będziemy przetwarzać jego dane osobowe, by przypisać go do listy wykluczeń. Wymaga to zachowania ograniczonego zakresu danych osobowych (na przykład adresu e-mail użytkownika). Mamy uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych w tym przypadku, a mianowicie zapewnienie, by do użytkownika po wycofaniu zgody nie były wysyłane żadne wiadomości e-mail.
 • W celu tworzenia zanonimizowanych zbiorów danych:Będziemy przetwarzać dane osobowe do formatu zanonimizowanego, by móc je wykorzystać na potrzeby sprawozdawczości (na przykład wykazania liczby wniosków o pokazy produktów, pomiaru efektywności kampanii reklamowych lub liczby odwiedzających, którzy zapiszą się na newsletter). Uzasadnionym celem przetwarzania danych osobowych jest w niniejszym przypadku ocena skuteczności kampanii marketingowych.
 • W przypadku sprzedaży naszego przedsiębiorstwa przekażemy dane osobowe użytkownika stronie trzeciej:Jeśli sprzedajemy lub kupujemy przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, możemy ujawniać Państwa dane osobowe potencjalnemu kupującemu lub sprzedającemu (każdorazowo zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych); a jeśli nasze przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część zostanie przejęta przez stronę trzecią, posiadane przez nas dane osobowe będą jednym z aktywów zbywanych na rzecz kupującego. Uzasadnionym celem przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umożliwienie kupującemu kontynuowania naszej działalności. Jeśli użytkownik sprzeciwia się wykorzystywaniu przez nas danych osobowych w tym przypadku, kupujący może nie być stanie świadczyć usług takiemu użytkownikowi.

 

4.  Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawo sprzeciwu
Użytkownik ma prawo sprzeciwu odnośnie do przetwarzania przez nas jego danych osobowych, jeśli przetwarzamy takie dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony cel (określony powyżej) bądź jeśli użytkownik jest w stanie wykazać, że jego cele, prawa i swobody dotyczące jego danych osobowych są ważniejsze od celu, w jakim my je przetwarzamy. Jeśli użytkownik zwróci się do nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych na tej podstawie, zaprzestaniemy go, chyba że będziemy w stanie wykazać przekonujące przesłanki uzasadniające dalsze ich przetwarzanie zgodnie z prawem ochrony danych osobowych.

Prawo wglądu
Użytkownik ma prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe oraz różnych innych informacji dotyczących wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Użytkownik ma również prawo wglądu do jego danych osobowych, które przetwarzamy.

Prawo korekty
Użytkownik ma prawo żądać od nas korekty posiadanych przez nas jego danych osobowych, które są niezgodne ze stanem faktycznym oraz polecić nam uzupełnienie posiadanych przez nas, niekompletnych danych osobowych, poprzez ich nam podanie. W przypadku rejestracji konta Dealera Sunrise Medical, użytkownik może aktualizować dane i preferencje swojego konta w dowolnej chwili, wchodząc na stronę ustawień konta na stronie internetowej. 

Prawo ograniczenia

Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania przez nas jego danych osobowych, jeśli:

 • kwestionuje zgodność jego danych osobowych ze stanem faktycznym
 •  przetwarzanie przez nas jego danych osobowych jest bezprawne (ale nie chce on skasowania istotnych danych osobowych)
 • jeśli już nie przetwarzamy jego danych osobowych w uzgodnionych celach (ale użytkownik chce zachować swoje dane osobowe w celu ustalenia, zgłoszenia lub obrony roszczeń prawnych)
 • przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych celów, a użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu ich przez nas na tej podstawie i chce, by było ograniczone do chwili ustalenia, czy nasze uzasadnione cele są nadrzędne w stosunku do uzasadnionych celów użytkownika.

Jeśli w wyniku skorzystania przez użytkownika z prawa do ograniczenia ustalone zostanie, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych ma być ograniczone, będziemy odtąd przetwarzać wyłącznie istotne dane osobowe zgodnie ze zgodą użytkownika, a dodatkowo w celach przechowywania i na potrzeby roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszalności danych
Użytkownik ma prawo otrzymania podanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, standardowym formacie odczytywanym maszynowo oraz prawo przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi, jeśli podstawa prawna przetwarzania jego danych osobowych wynika z umowy lub zgody.

Prawo do skasowania
Użytkownik ma prawo żądania od nas skasowania przetwarzanych przez nas jego danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi przynajmniej jedna z następujących przesłanek:

 • przetwarzanie nie jest już niezbędne w odniesieniu do celów, dla których dane osobowe były gromadzone
 •  przetwarzanie przez nas danych osobowych opiera się na zgodzie użytkownika, a ten później ją wycofał i nie ma innej podstawy prawnej, na której moglibyśmy przetwarzać jego dane osobowe
 • użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z punktem „prawo sprzeciwu” niniejszego dokumentu i nie mamy nadrzędnego uzasadnionego celu, by przetwarzać jego dane
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem i zgodność z prawem, któremu podlegamy wymaga ich usunięcia.


Prawo wycofania zgody
Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych (na przykład aby otrzymywać drogą elektroniczną newslettery), może ją cofnąć w każdej chwili przesyłając e-mail na adres podany w punkcie „Kim jesteśmy?”. Jeśli użytkownik postanowi wycofać swoją zgodę, nie oznacza to, że przetwarzanie przez nas danych osobowych przed wycofaniem tej zgody było niezgodne z prawem.

Jeśli zgoda dotyczy korespondencji e-mail, użytkownik może skorzystać z prawa wycofania zgody klikając łącze „zrezygnuj z subskrypcji” w przesłanej przez nas wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że w przypadku prośby o otrzymywanie informacji o produktach pocztą elektroniczną, rezerwowania kursu, złożenia zapytania lub rejestracji na konto Dealera, po rezygnacji z subskrypcji nadal otrzymywać będą Państwa wiadomości elektroniczne na temat swojego wniosku oraz inne wiadomości administracyjne, nawet w przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail.

Zautomatyzowane decyzje
Zautomatyzowane decyzje mają miejsce w przypadku, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez interwencji człowieka. Więcej informacji o sposobie  wykorzystywania przez nas zautomatyzowanych decyzji i profili można znaleźć w punkcie 8 niniejszej Polityki Prywatności.

Mogą Państwo:

 •  wnieść o udzielenie informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby zautomatyzowanych decyzji,
 • żądać interwencji człowieka bądź kwestionować decyzję, jeśli przetwarzanie opiera się wyłącznie o procesy zautomatyzowane,
 • wnosić o przeprowadzanie regularnych kontroli celem upewnienia się, że nasze zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji i profilowania działają tak, jak powinny.


Jak skorzystać ze swoich praw?
Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, mogą Państwo skontaktować się z nami korzystając z informacji podanych w punkcie „Kim jesteśmy?”. Należy pamiętać, że choć zmiany dokonane przez Państwa zostaną od razu uwzględnione w bazach danych aktywnych użytkowników, możemy zachować wszystkie podane przez Państwa informacje w celu utworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analiz, wykluczeń, spełniania obowiązków prawnych lub jeśli naszym zdaniem istnieje inny uzasadniony cel.

Prosimy pamiętać, że niektóre z tych praw przysługując wyłącznie w niektórych okolicznościach i możemy nie być w stanie spełnić wszystkich żądań.

5. Ciasteczka

Aby gromadzić niektóre z powyżej opisanych danych, na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię ciasteczek.

Ciasteczka to małe kawałki informacji, które strony internetowe przesyłają do komputera odwiedzającego i które są zapisywane na jego urządzeniu, by dana strona mogła zapisać jego interakcje i rozpoznać go przy kolejnych odwiedzinach. Pozwala nam to dopasować naszą stronę internetową do potrzeb odwiedzającego. Ciasteczka dzielą się na generowane podczas sesji (trwają do chwili zamknięcia przez użytkownika przeglądarki internetowej) i trwałe (pozostające na komputerze użytkownika przez określony czas bądź dopóki nie zostaną usunięte). Przykładowo ciasteczka trwałe wykorzystujemy do zapamiętania, kiedy odwiedzający powróci na naszą stronę internetową lub śledzenia jego aktywności podczas korzystania z naszej strony internetowej. W takich przypadkach możemy z ciasteczkiem powiązać dane osobowe.

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej można zauważyć pewne ciasteczka, które nie są z nami związane. Mogą to być ciasteczka portali Facebook, Google i YouTube. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy tych elementów.  Państwa interakcje z tymi elementami podlegają zasadom ochrony prywatności oraz innym regulaminom podmiotów, które takie usługi świadczą. Można zrezygnować z ciasteczek podmiotów trzecich na naszej stronie internetowej zmieniając swoje preferencje dotyczące ciasteczek. Polityka Cookie

6. Reklamy ukierunkowane

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej prosimy o zgodę na reklamy podmiotów trzecich. Reklamy podmiotów trzecich służą do zarządzania naszymi reklamami na innych stronach internetowych i oceny ich działania. Robią to za pomocą ciasteczek i sygnałów nawigacyjnych w celu gromadzenia danych innych niż osobowe o aktywności użytkownika na danej stronie i na innych stronach internetowych na przestrzeni czasu. Informacje te wykorzystywane są do dostarczania reklam ukierunkowanych, opartych na zainteresowaniach użytkownika i pomagają na oceniać skuteczność naszych reklam. Takie gromadzenie danych odbywa się zarówno na naszej stronie jak i na stronach innych podmiotów należących do sieci reklamowych. Można zrezygnować z otrzymywania reklam celowanych wchodząc na stronę: https://www.aboutads.info/choices

Należy pamiętać, że nawet w przypadku rezygnacji użytkownikowi będą nadal wyświetlane reklamy na innych stronach, ale nie będą one dopasowane do jego zainteresowań.

7. Czy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celach, w jakich zostały pozyskane. W żadnym wypadku nie będziemy udostępniać ani sprzedawać danych osobowych innym podmiotom do ich własnych celów marketingowych i nie będziemy wysyłać użytkownikowi marketingu z jakichkolwiek innych firm czy organizacji w wyniku podania nam przez użytkownika jego danych osobowych.

Jednakże są pewne sytuacje, w których powierzamy zaufanym dostawcom zarządzanie usługami, o których świadczenie poprosi nas użytkownik, na przykład:

Zewnętrzni dostawcy produktów
Musimy udostępniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom (Dealerom Sunrise Medical), byśmy mogli zrealizować pokaz produktu. Dealerzy Sunrise Medical będą działać wyłącznie na nasze polecenie i mamy z nimi podpisane umowy, które zobowiązują ich do zabezpieczenia danych użytkowników i wykorzystywania ich wyłącznie w celu, w jakim zostały pozyskane. Zawsze podajemy użytkownikowi nazwę Dealera Sunrise Medical zanim ujawnimy mu jego dane osobowe i prosimy go o zgodę ustną lub telefoniczną lub e-mailową na takie ujawnienie.

Pozostałe spółki Sunrise Medical
Jeśli zapytanie pochodzi z innego kraju, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika danej spółce Sunrise Medical odpowiedzialnej za ten kraj, by pomogła nam przy tym zapytaniu bądź zrealizowała prośbę użytkownika. O ile spółka taka nie poinformuje użytkownika o własnej Polityce Prywatności, może ona wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celach o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności.

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych użytkownika bez jego zgody, na przykład na żądanie policji, sądów czy z innych względów prawnych.

8. Zautomatyzowane decyzje (Profilowanie)

Profilujemy dane osobowe, by móc lepiej dopasowywać stronę do użytkownika i przesyłać mu spersonalizowane wiadomości e-mail, tak by nie dostawał niechcianych wiadomości na swoją skrzynkę pocztową. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do profilowania kontaktując się z nami za pomocą danych zawartych w punkcie „Kim jesteśmy?”.

Punkt ten wyjaśnia w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe do poznawania naszych odwiedzających i subskrybentów e-mail oraz oferowania im lepszych produktów.

Segmentacja
Analizujemy dane naszych użytkowników, by ustalić ich powszechne cechy i preferencje. Robimy to dokonując oceny różnego rodzaju informacji, w tym ich zachowań (na przykład informacji, o jakie produkty użytkownicy pytali bądź jakimi byli zainteresowani, lub danych demograficznych, takich jak miejsce zamieszkania).

Dzieląc ludzi na grupy w oparciu o ich cechy wspólne możemy zagwarantować, że będą widzieli i otrzymywali wiadomości, produkty i informacje, które są dla nich najważniejsze. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informacje istotne, a my nie marnujemy zasobów na kontaktowanie się z nim w sprawie informacji bądź pokazywanie mu informacji, które go nie interesują.

Profilowanie pomaga nam poznać zainteresowanie użytkownika produktem
Profilujemy odwiedzających naszą stronę internetową w celu oceny ich zainteresowania produktem. Na przykład śledzimy oglądane produkty i usługi, kampanie reklamowe, na które użytkownik reagował oraz produkty i i usługi, o które pytał. Jeśli z podanych przez użytkownika informacji wydaje się, że może być zainteresowany dalszymi informacjami o danym produkcie lub usłudze, możemy skontaktować się z nim za pomocą poczty elektronicznej lub spersonalizować naszą stronę internetową, by taki produkt lub usługę wypromować.

9.  Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

O ile prawo nie wymaga inaczej, dane osobowe podane na naszej stronie internetowej przechowujemy przez następujące okresy czasu:

 •  Jeśli zbudowaliśmy profil interakcji użytkownika z nami (na przykład produktów i usług, o które pytał lub z których korzystał, bądź odwiedzanych stron), przechowujemy jego dane osobowe przez dwa lata od ostatniego korzystania z naszej strony internetowej i jej usług bądź interakcji z tą stroną.
 • Dane osobowe podawane nam przy zapytaniu o informacje o produkcie przechowujemy przez 72 godziny.
 • Dane osobowe podawane nam przez użytkownika przy zapisywaniu się na szkolenie STEPS przechowujemy przez 2 miesiące od daty szkolenia w celach kontrolnych i administracyjnych.
 • Dane osobowe podawane nam przez użytkownika przy wnioskowaniu o pokaz przechowujemy przez 12 miesięcy od daty planowego pokazu, by móc reagować na wszelkie zapytania dotyczące takiego wniosku.
 •  Dane osobowe podawane nam przez użytkownika przy zapytaniach lub korespondencji pocztą elektroniczną przechowujemy przez 6 miesięcy od daty ostatniej interakcji z nami w celach administracyjnych.
 •  Dane osobowe podawane nam przy zgłaszaniu się do konkursu lub loterii przechowujemy przez miesiąc od daty zamknięcia.
 •  Jeśli użytkownik posiada konto Dealera Sunrise Medical, przechowujemy jego dane osobowe tak długo jak długo konto będzie aktywne.
 •  Jeśli użytkownik zapisał się na newsletter e-mail, przechowujemy jego dane osobowe przez cały okres trwania subskrypcji. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, adres e-mail pozostaje zapisany na liście wykluczeń, by użytkownik nie otrzymywał od nas więcej spersonalizowanych newsletterów e-mail. Będziemy się kontaktować z użytkownikami co 2 lata, by upewnić się, że chcą nadal otrzymywać newsletter. Jeśli poinformują nas, że już nie chcą ich otrzymywać, ich subskrypcja zostanie zamknięta.
   

Po upływie tych okresów dane osobowe użytkownika podlegają anonimizacji ze względów analitycznych.

W sytuacjach, gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną (na przykład jeśli prosił o informacje o produkcie i wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera e-mail), będzimy przechowywać jego imię i nazwisko, adres e-mail i kraj zamieszkania. Wszelkie inne dane osobowe, które nie są niezbędne, zostaną zanonimizowane.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub inne regulacje. rozstrzyganie sporów, zapobieganie oszustwom i nadużyciom bądź egzekwowanie naszych Warunków (zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży), możemy również zachować niektóre dane osobowe na odpowiedni okres, w którym mogą być zgłaszane roszczenia (przedawnienie) lub na obowiązkowy okres przechowywania, nawet po zamknięciu przez użytkownika konta bądź gdy konto nie będzie już potrzebne do świadczenia użytkownikowi usług.

10.  Jak zamierzamy chronić Państwa dane osobowe?

Wszystkie podane nam dane osobowe przechowywane są na naszych bezpiecznych serwerach w Wielkiej Brytanii. Korzystamy z szeregu technik bezpieczeństwa, w tym szyfrowania i uwierzytelniania, by lepiej chronić i utrzymać dostępność, bezpieczeństwo i integralność danych osobowych użytkowników.

Należy pamiętać, że nie ma gwarancji bezpieczeństwa przesyłania danych przez Internet. Staramy się chronić dane użytkowników zgodnie z wymogami ochrony danych, między innymi poprzez:

 • ograniczanie dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, które muszą je wykorzystywać w danym celu,
 • przekazywanie danych osobowych wyłącznie w formie zaszyfrowanej,
 • zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do systemów informatycznych poprzez stosowanie firewalli,
 •  stałe monitorowanie systemów informatycznych w celu wykrywania i powstrzymywania niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych.


Jeśli użytkownik posiada konto na naszej stronie internetowej, posiada on nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do pewnych części naszej strony i to użytkownik odpowiada za zachowanie poufności takiego loginu i hasła. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego loginu i hasła.

11. Zmiany naszych zasad ochrony prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowym zmianom.  Jeśli one nastąpią, zamieścimy tutaj zmienioną wersję Polityki Prywatności i zmienimy „Datę wejścia w życie” podaną na wstępnie niniejszej Polityki jeszcze przed wejściem takich zmian w życie.  Jeśli dokonamy zmian w niniejszej Polityce Prywatności, które będą miały wpływ na dane osobowe użytkownika, powiadomimy go o tym pocztą elektroniczną.

12.  Prawo skargi

Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do wykorzystywania przez nas Państwa danych, mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem jego strony pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub napisać na adres korespondencyjny:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa