Home / Blog / Lipiec 2023 / Ważenie wagi: Krytyczne myślenie o optymalizacji wózków inwalidzkich

Ważenie wagi: Krytyczne myślenie o optymalizacji wózków inwalidzkich

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Zacznijmy od pytania - czy waga ma znaczenie w przypadku wózków z napędem ręcznym dla aktywnych użytkowników? Często jest to niuansowy, a nawet kontrowersyjny temat wśród doświadczonych lekarzy przepisujących wózki - jaka jest Twoja początkowa reakcja? Jeśli masz chwilę, zrób kilka notatek przed dalszą lekturą..

Jednym z łatwych punktów porozumienia jest to, że sama waga nie jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę. Stanowisko RESNA stwierdza, że optymalna konfiguracja wózka inwalidzkiego jest niezbędna do maksymalizacji potencjału funkcjonalnego, wydajności napędu i osiągów wózka.5 Jak więc osiągnąć optymalną konfigurację wózka inwalidzkiego z napędem ręcznym? Aby poprawić wydajność napędu, Brubaker stwierdził, że położenie osi przesunięte do przodu, pozwalające na większy rozkład masy na tylne koło, zmniejsza opór toczenia.1 Podobnie, PVA Upper Limb Preservation Guide zaleca, aby tylna oś była ustawiona tak daleko do przodu, jak to możliwe, bez wpływu na stabilność użytkownika.

Aby osiągnąć optymalną konfigurację, lekarze i inni dostawcy usług muszą skupić się na zrównoważeniu środka masy użytkownika (COM) nad środkiem ciężkości wózka inwalidzkiego (COG). Zrównoważenie COM nad COG zapewnia użytkownikowi stabilność niezbędną do sięgania nad głowę i wykonywania czynności funkcjonalnych, jednocześnie zwiększając łatwość napędzania wózka i szybkość reakcji wózka. Głębokość siedziska, wysokość siedziska do podłogi, nachylenie siedziska, wysokość i kąt oparcia pleców oraz poziome i pionowe położenie osi są skonfigurowane tak, aby zapewnić użytkownikowi stabilność w systemie.5 Ponadto ważne jest, aby zrozumieć wpływ głębokości siedziska, długości ramy i kąta ramy przedniej na rozstaw osi wózka inwalidzkiego i położenie kółek. Wszystkie te elementy razem wpływają na rozkład masy i dynamikę toczenia.

Po określeniu optymalnej konfiguracji ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób komponenty wózka i dobór materiałów mogą wpływać na jego osiągi. Ogólnie rzecz biorąc, zmniejszenie masy ma pewien wpływ na zmniejszenie oporu toczenia.7 Opór toczenia (Frr) to siła tarcia obliczana na podstawie współczynnika tarcia (µRR) pomnożonego przez masę (W) na koło, Frr = µRR x W.3

  • W odniesieniu do komponentów, klinicyści muszą przeanalizować z użytkownikiem zalety i wady konkretnych komponentów, aby określić, które z nich są niezbędne do zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Na przykład Ott i in. przeprowadzili badanie w celu oceny oporów toczenia różnych opon i kółek.3 Aby zmniejszyć opory toczenia, badanie wykazało, że tylne koła z oponami pneumatycznymi były preferowane w stosunku do kół pełnych, a kółka 4-5-calowe były preferowane w stosunku do kółek 8-calowych. W rzeczywistości, w porównaniu z wysokociśnieniowymi oponami pneumatycznymi, postrzegany ekwiwalent masy dla opon pełnych był wyższy o 96 funtów, podczas gdy postrzegany ekwiwalent masy dla opon z 40% maksymalnego ciśnienia w oponach był wyższy o 16 funtów, co pokazuje, że wkładka bezpowietrzna lub "bez powietrza" jest mniej korzystna niż opona, która straciła ciśnienie.3
  • W odniesieniu do materiałów, producenci projektują ramy i komponenty dla aktywnych użytkowników z aluminium, tytanu i włókna węglowego, mając na celu zmniejszenie masy, przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości, trwałości i wydajności. Jednak ze względu na ulepszoną konstrukcję i inżynierię, różnica w wadze między wagą materiałów stosowanych w nowoczesnych ramach wózków inwalidzkich jest minimalna i nie ma zgody co do tego, który materiał jest optymalny. Ott sugeruje, że waga urządzenia nie powinna być brana pod uwagę, ponieważ różnice w wadze nie są wystarczające, aby mieć statystycznie istotny wpływ na opór toczenia.3

Tak więc, jeśli wszystkie rzeczy byłyby równe, co oznacza, że miałbyś porównać wózki inwalidzkie o identycznej geometrii ramy, konfiguracji i doborze komponentów, jak oceniłbyś wpływ wagi na użytkownika? Oprócz wydajności wózka inwalidzkiego, musimy również rozważyć, w jaki sposób waga może wpłynąć na potencjał funkcjonalny użytkownika. Chociaż nie ma zgody co do tego, jaka waga jest statystycznie istotna pod względem obciążenia ramion podczas napędu, wiemy, że osoby, które samodzielnie się poruszają, są narażone na powtarzające się urazy przeciążeniowe (RSI), z czynnikami ryzyka obejmującymi częstotliwość i siłę wymaganą do napędu.5 Dlatego uważam, że odpowiedź na pytanie, jak ważyć wagę, istnieje u użytkownika.

Chociaż często szukamy badań naukowych, aby informować o praktyce, badania nie zawsze są dostępne i nie wszystkie badania pasują do realiów praktyki.2 W tym przypadku ważne jest, aby uznać, że doświadczenie użytkowników i wiedza kliniczna również istnieją jako dowody w ramach modelu praktyki opartej na dowodach (EBP) i nie powinny być dyskwalifikowane.W mojej karierze zapytałem wielu klientów, czy waga ma znaczenie, a zdecydowana większość odpowiedziała jednoznacznym "Tak". Dla użytkowników, którzy już zoptymalizowali konfigurację swojego wózka i nadal chcą poprawić jego wydajność, waga jest istotna. Dla osoby, która rutynowo składa i ładuje wózek inwalidzki do pojazdu, waga może mieć wpływ na jej niezależność.5 A dla osoby, która nie jest w stanie osiągnąć optymalnego rozkładu masy na wózku inwalidzkim z powodu upośledzenia fizycznego lub ograniczeń funkcjonalnych, waga wózka inwalidzkiego może być jedynym czynnikiem, który może poprawić opór toczenia.

Ostatecznie nie ważę wagi. Rozumiem jej zastosowanie i konsekwencje oraz mam obowiązek edukować konsumentów. Użytkownik określa, czy waga ma wpływ na jego funkcjonowanie, niezależność i jakość życia.

Clinical Support Information Citations

  1. Brubaker CE. (1986). Wheelchair prescription: An analysis of factors that affect mobility and performance. J Rehabil Res Dev 23(4) :19-25, 1986.
  2. Green LW. Public health asks of systems science: to advance our evidence-based practice, can you help us get more practice-based evidence? Am J Public Health. 2006 Mar;96(3):406-9. doi: 10.2105/AJPH.2005.066035. Epub 2006 Jan 31. PMID: 16449580; PMCID: PMC1470512.
  3. Ott J, Henderson T, Wilson-Jene H, Koontz A, Pearlman J. (2021) A high prevalence of manual wheelchair rear-wheel misalignment could be leading to increased risk of repetitive strain injuries. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 0:0, pages 1-9.
  4. Paralyzed Veterans of America Consortium for Spinal Cord Medicine (2005). Preservation of upper limb function following spinal cord injury: a clinical practice guideline for health-care professionals. The journal of spinal cord medicine28(5), 434–470. https://doi.org/10.1080/10790268.2005.11753844 
  5. Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America. (2022). RESNA Position on the Application of Ultralight Manual Wheelchairs. Retrieved from https://www.resna.org/Portals/0/Position%20Papers/RESNA%20Position%20on%20the%20Application%20of%20Ultralight%20Manual%20Wheelchairs.pdf?ver=D1H8hccXxkWkG6D73Gh6WA%3d%3d
  6. Hoogeboom TJ, Jette AM. (2021) Using Evidence Hierarchies to Find the Best Evidence: A Procrustean Bed? Physical Therapy, 101(11), https://doi.org/10.1093/ptj/pzab235
Sarah Leonard - Sunrise Medical USA

Sarah Leonard - Sunrise Medical USA

PT, DPT, ATP - Clinical Education Manager

Sarah Leonard PT, DPT, ATP dołącza do zespołu Sunrise Medical Education jako fizjoterapeutka specjalizująca się w neurorehabilitacji z doświadczeniem w rehabilitacji urazów rdzenia kręgowego i mózgu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.