Home / Blog / Wrzesień 2021 / Rola miednicy w planie kontroli postawy ciała

Rola miednicy w planie kontroli postawy ciała

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Całodobowa terapia posturalna to zaplanowany program, który uwzględnia wszystkie istotne pozycje, z których dziecko korzysta w ciągu dnia i interweniuje w celu poprawy lub utrzymania kształtu ciała przy jednoczesnym promowaniu rozwoju funkcjonalnego dziecka. Plan postępowania posturalnego stara się włączyć neutralną pozycję ciała do trzech podstawowych orientacji posturalnych: leżenia, siedzenia i stania. Wiemy jednak, że rola miednicy jest istotna w tworzeniu tych pozycji i zasługuje na naszą pełną uwagę, gdy próbujemy włączyć strategie pozycjonowania do aktywności dziecka, od kąpieli po zabawę na podłodze i ruch w pozycji pionowej.

Jaki jest cel planu kontroli postawy ciała?

Celem większości planów zarządzania postawą jest ułożenie dziecka w taki sposób, aby mogło osiągnąć "neutralną pozycję" lub jak najbardziej zbliżone do neutralnego we wszystkich orientacjach. Aby osiągnąć tę pozycję dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, opracowano wiele różnych systemów siedzisk. Systemy te mogą obejmować zarówno dostosowane wózki, modułowe systemy siedzisk, jak i spersonalizowane wyprofilowane siedziska na wózkach inwalidzkich. W pozycji siedzącej, ciało jest zazwyczaj neutralne:

 • Głowa ułożona na środku i wygodnie
 • Kręgosłup wyprostowany, w razie potrzeby podparty po bokach
 • Biodra i kolana zgięte z dolną częścią pleców w pozycji neutralnej, podparcie pod udami
 • Nogi lekko odwiedzione i nieskrzyżowane, w razie potrzeby odwiedzenie między kolanami
 • Kostki w pozycji neutralnej
 • Ramiona wysunięte do przodu i podparte w razie potrzeby

Leckey Squiggles Seating System

Dlaczego chcemy mieć neutralną pozycję miednicy?

Miednica jest zwykle uważana za podstawę dobrego pozycjonowania. Dzieje się tak dlatego, że gdy nie jest wyrównana, tułów i głowa również nie będą wyrównane. Jeśli stabilność osiąga się za pomocą kończyn górnych (ramion i głowy), dziecko nie może wykonywać innych umiejętności kończyn górnych, takich jak kolorowanie, pisanie i karmienie. Słabe ułożenie tułowia prowadzi do zmniejszonego oddychania, trawienia i eliminacji. Słaba kontrola głowy może wpływać na mowę, połykanie, kontakt wzrokowy i interakcje społeczne. Zadziwiające jest to, że samo wypadnięcie miednicy z pozycji neutralnej może mieć tak wiele negatywnych skutków.

Jakie pozycje obserwujemy, gdy miednica nie jest w pozycji neutralnej?

W przypadku asymetrycznego nacisku na miednicę spowodowanego napięciem mięśniowym lub osłabieniem mięśni, może to spowodować asymetrię miednicy. Pozycje te to tylne pochylenie miednicy (+strzałkowy kąt miednicy), przednie pochylenie miednicy (-strzałkowy kąt miednicy), rotacja miednicy (poprzeczny kąt miednicy), skośność miednicy (przedni kąt miednicy). Dowiedz się więcej z zasobów Education in Motion dotyczących Postawy miednicy i kręgosłupa.

Jakie są przyczyny złego ułożenia miednicy?

Jeśli dziecko zbyt długo przebywa w jednej pozycji, nierozsądne jest oczekiwanie, że miednica nie będzie się poruszać. Wiemy, że typowo rozwijające się dzieci nie są w stanie siedzieć w jednej pozycji przez długi czas; mogą stać się niespokojne, niewygodne lub zmęczone. Dlatego powinniśmy wziąć pod uwagę, że dziecko o nietypowym rozwoju będzie miało takie same problemy.

Warunki podstawowe, takie jak napięcie mięśniowe, również wpływają na tolerancję dziecka do pozostawania w różnych pozycjach. Typowe przyczyny asymetrii miednicy obejmują nieprawidłowe napięcie tułowia, osłabienie lub paraliż mięśni, napięte mięśnie, zmniejszony zakres ruchu oraz przesuwanie się lub ślizganie w siedzisku.

 • Pochylenie miednicy do tyłu jest często spowodowane niskim napięciem tułowia, napiętymi mięśniami podkolanowymi, ograniczonym zgięciem bioder, zbyt dużą głębokością siedziska i zsuwaniem się.
 • Przednie przodopochylenie miednicy jest często spowodowane wysokim napięciem tułowia, słabymi mięśniami brzucha, napiętymi mięśniami przykręgosłupowymi, napiętymi zginaczami bioder i napiętymi mięśniami czworogłowymi.
 • Rotacja miednicy jest często spowodowana asymetrycznym zgięciem bioder, asymetrycznym napięciem mięśni, rozbieżnością długości podudzia i ograniczeniami zakresu ruchu odwodzenia lub przywodzenia.
 • Skośność miednicy jest często spowodowana nieprawidłowymi odruchami w tułowiu, asymetrycznym napięciem mięśni, ograniczonym zgięciem biodra, asymetryczną siłą mięśni i asymetrycznym zakresem ruchu.

Ważne jest, aby przeprowadzić pełną ocenę na matcie z dzieckiem w pozycji leżącej i siedzącej, aby zrozumieć siłę, napięcie i ograniczenia zakresu ruchu. Następnie należy określić cechy, które będą korzystne dla dziecka. Po wybraniu komponentów można zalecić system siedzenia, wybierając ten, który może najbardziej zaspokoić potrzeby dziecka. Na rynku dostępnych jest wiele systemów siedzisk, dlatego ważne jest, aby wybrany system zapewniał metodę utrzymania miednicy w pozycji neutralnej, tak aby dziecko miało jak najlepsze możliwości funkcjonowania.

Dowiedz się więcej o pediatrycznych systemach siedzisk pediatrycznych systemach siedziska Sunrise Medical..

Clinical Support Information Citations

Źródła

 1. Education in Motion (Ed.). (n.d.). Pelvic & Spinal Postures: Education in Motion. Sunrise Medical. https://www.sunrisemedical.com/education-in-motion/resources/seating/pelvic-and-spinal-postures.
 2. Gilmour, J., & Finney, L. (n.d.). Maximising Function: Pelvic Positioning Belts A review of evidence and best practice. Leckey Clinical. https://www.leckey.com/clinical.
 3. Lange, M. L., Lange, M. L., & Lange, A. M. L. (2018, September 7). 4 Common Problems with Wheelchair Pelvic Positioning-And Their Solutions. MedBridge Blog.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.