Home / Blog / Luty 2019 / Korzystanie z funkcji wspomagania siedzenia wśród pełnoetatowych użytkowników wózków elektrycznych

Korzystanie z funkcji wspomagania siedzenia wśród pełnoetatowych użytkowników wózków elektrycznych

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Wiemy, że niezredukowany nacisk na tkanki przenoszące obciążenie może powodować zmiany chorobowe, a częstość ich występowania jest wysoka - do 28% w przypadku osób starszych mieszkających w placówkach opiekuńczych, a od 50% do 80% osób z urazem rdzenia kręgowego dozna urazu ciśnieniowego w pewnym momencie życia. Inne czynniki, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, również predysponują tkankę nośną do uszkodzeń mechanicznych; tarcie, ciepło, wilgoć, nietrzymanie moczu i mniej niż optymalne odżywianie mogą wpływać na zdrowie skóry i należy je wziąć pod uwagę. Siedzenie bez zmiany pozycji jest również silnie skorelowane z dyskomfortem, bólem i asymetrią postawy. Ciało po prostu nie radzi sobie dobrze z długotrwałym siedzeniem.

Zazwyczaj w przypadku pełnoetatowych użytkowników wózków z napędem elektrycznym szukamy funkcji siedziska elektrycznego, aby zmniejszyć ryzyko dla skóry, zapewnić odpoczynek, ulgę i zwiększyć komfort. Ale skąd mamy wiedzieć, co polecić naszym klientom? Badania wykazały kilka kluczowych faktów:

 • Przechylenie siedziska, gdy jest stosowane samodzielnie, musi być większe niż 25°, aby osiągnąć zmniejszenie ciśnienia i/lub perfuzję tkanek w guzach kulszowych..1
 • Przy przechyleniu siedziska o 40° i odchyleniu oparcia o 100° wskaźnik szczytowego ciśnienia w guzach kulszowych i kości krzyżowej zmniejszył się o 40%. Większe kąty przechylenia i odchylenia generalnie zapewniają lepszą redukcję ciśnienia.2
 • Największa redukcja występuje, gdy przechylenie i odchylenie są używane razem, albo przy przechyleniu 35° i odchyleniu 100°, albo przy przchyleniu 15°-25° i odchyleniu 120°.3
 • Funkcje siedziska elektrycznego są najczęściej wykorzystywane w celu zapewnienia komfortu. Kąty przchylenia 5°-15° i odchylenia 95°-110°.4
 • Wykonywanie przechylenia o 35° z odchyleniem o 120° przez trzy minuty jest bardziej skuteczne niż czas jednej minuty w zwiększaniu perfuzji skóry.5
 • Zachęcanie do okresowego ruchu poprawia postawę i produktywność oraz zmniejsza ból.6

Wiemy jednak również, że wielu klientów nie korzysta z funkcji siedziska elektrycznego zgodnie z naszymi zaleceniami - zarówno pod względem częstotliwości, jak i ilości zmian pozycji. Badania wykazały, że typowe użycie jest nieco mniej niż pożądane:

 • Większość osób z grupy ryzyka nie stosuje się do obecnie zalecanej częstotliwości lub zakresu ruchów odciążających, co wskazuje na potrzebę dalszego zbadania profilaktyki odleżyn.7

Jestem przekonany, że zmiana zachowania wymaga trzech elementów:

 1. Klient musi rozumieć uzasadnienie i wierzyć w nie.
  Czy klient rozumie, do czego służą funkcje siedziska? Naprawdę?
 2. Musi istnieć powód do zmiany zachowania:
  Ustal, co jest motywujące dla klienta. Kij czy marchewka? Fakty? Próba?
 3. Uczyń to łatwym i prostym:
  • Upewnij się, że przełączniki są w zasięgu ręki we wszystkich pozycjach, nawet przy pełnym odchyleniu.
  • Czasami lubię zatrzasnąć przełącznik siłownika, aby funkcja siedziska przechodziła do pełnego przechylenia bez konieczności przytrzymywania przycisku.
  • Minimalizuje to konieczność przewijania wielu menu i opcji w celu aktywacji funkcji siedziska. Skrzynka przełączników powinna być zamontowana w łatwo dostępnym miejscu, przyciski zdalne mogą działać jako bezpośredni przełącznik lub przyciski na joysticku mogą być przypisane do funkcji siedziska elektrycznego.
  • Zaprogramuj "pozycje pamięci", aby można było łatwo wprowadzić spersonalizowaną pozycję siedziska. Może to być kombinacja przechylenia, uniesienia nóg i odchylenia oparcia, która zapewnia zarówno odpoczynek, jak i ochronę skóry. Można również użyć zaprogramowanych pozycji pamięci, aby utworzyć pozycje do określonych zadań - takich jak wsiadanie do furgonetki, jazda po pochyłości lub poruszanie się po krawężniku. Te pozycje pamięci można następnie przypisać do przycisków na joysticku, skrzynce przełączników, a nawet do przełączników zdalnych.

  Badania wykazały również, że same informacje nie wystarczą; potrzebujemy przypomnień i motywatorów, aby znacząco zmienić zachowanie.

  Dostarczanie na czas wskazówek, przystępnych instrukcji i informacji zwrotnych miało kluczowe znaczenie dla ułatwienia pożądanych zachowań zdrowotnych.

  • Przypomnienie w połączeniu z programem edukacyjnym zwiększyło zgodność o 40% w porównaniu z samą edukacją..8

  Elektronika wózka umożliwia teraz zaprogramowanie wizualnych lub dźwiękowych przypomnień o zmianie pozycji. Zaprogramuj pozycję, częstotliwość i czas trwania zmiany pozycji - miłe "przypomnienie", że zbyt długo przebywali w jednej pozycji! Połącz to z jedną z zaprogramowanych pozycji pamięci i zablokuj ją! To jest dopiero działanie!

  Możemy również wykorzystać elektronikę jako swego rodzaju "FitBit®" - opracowano aplikację łączącą elektronikę wózka ze smartfonem klienta. Aplikacja ta może być używana przez klienta do analizowania i śledzenia korzystania z funkcji siedziska, dzięki czemu może on samodzielnie zarządzać i poprawiać swój komfort, zdrowie skóry i samopoczucie. Ta aplikacja "Remote Seating" wykorzystuje łączność Bluetooth® i może być połączona z innymi planami zarządzania opieką zdrowotną - wysyłana do zespołu terapeutycznego i używana z innymi narzędziami do pomiaru wyników. Dane dotyczące użytkowania, zgodności i progów mogą być analizowane. Dane te można następnie skorelować z innymi wskaźnikami zdrowotnymi.

  Sunrise Medical Remote Seating mobile app

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat technologii Memory Positions lub Remote Seating, odwiedź naszą stronę internetową lub porozmawiaj z lokalnym dostawcą technologii rehabilitacyjnych.

Clinical Support Information Citations

 1. Jan, Y.-K., Jones, M. A., Rabadi, M. H., Foreman, R. D., & Thiessen, A. (2010). Effect of wheelchair tilt-in-space and recline angles on skin perfusion over the ischial tuberosity in people with spinal cord injury. Archives of physical medicine and rehabilitation, 91(11), 1758-1764.
 2. Giesbrecht, E., Ethans, K., & Staley, D. (2011). Measuring the effect of incremental angles of wheelchair tilt on interface pressure among individuals with spinal cord injury. Spinal cord, 49(7), 827-831.
 3. DiCianno, B., Lieberman, J., Schmeler, M., Schuler, A., Cooper, R., Lange, M., Liu, H., Yih-Kuen, J., (2015) RESNA Position on the Application of Tilt, Recline, and Elevating Legrests for Wheelchairs: 2015 Current State of the Literature.
 4. Frank, A. O., De Souza, L. H., Frank, J. L., & Neophytou, C., (2012). The pain experiences of powered wheelchair users. Disability and Rehabilitation, 34(9), 770-778.
 5. Jan, Y.-K., Liao, F., Jones, M. A., Rice, L. A., & Tisdell, T. (2012). Effect of durations of wheelchair tilt-in-space and recline on skin perfusion over the ischial tuberosity in people with spinal cord injury. Archives of physical medicine and rehabilitation, 94(4), 667-672.
 6. Cardon, G., DeClercq, D., De Bourdeaudhuij, I., & Breithecker, D. (2004). Sitting habits in elementary schoolchildren: a traditional versus a "Moving school". Patient education and counseling, 54(2), 133-142.
 7. Schofield, R., Porter-Armstrong, A., & Stinson, M. (2013). Reviewing the literature on the effectiveness of pressure relieving movements. Nursing research and practice. http://dx.doi.org/10.1155/2013/124095. Accessed January 16, 2014., 2013, 13 pages.
 8. Liu, H.-Y., Cooper, R., Kelleher, A., & Cooper, R. A. (2013). An interview study for developing a user guide for powered seating function usage. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology(0), 1-14.
Amy Bjornson - Sunrise Medical Australia

Amy Bjornson - Sunrise Medical Australia

BS, MPT, ATP, SMS - Clinical Education Manager - Asia Pacific

Wyszkolona jako fizjoterapeutka w Stanach Zjednoczonych, Amy ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i pediatrycznymi populacjami neurologicznymi, ze specjalizacjami w leczeniu urazów rdzenia kręgowego oraz ocenie i dostarczaniu technologii wspomagających dla użytkowników z wyzwaniami fizycznymi. Była dyrektorem kliniki zajmującej się siedziskami i mobilnością w Bostonie w stanie Massachusetts i świadczyła usługi konsultacyjne dla United Cerebral Palsy Foundation.

Related Posts

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.